F-1054

Acrílica Azul

Pintura acrílica pura en base solvente, azul intenso

Pintura en base solvente para señalización urbana permanente: calles, parkings, entornos privados… Aplicación manual o mediante pulverización. Formulada con resinas acrílicas puras (ausencia de sangrado). Color azul celeste intenso (aprox. RAL 5015).