F-1052

Acrílica Azul Claro

Pintura acrílica pura en base solvente, azul claro

Pintura en base solvente para señalización urbana permanente: calles, parkings, entornos privados… Aplicación manual o mediante pulverización. Formulada con resinas acrílicas puras (ausencia de sangrado). Color azul claro luminoso (aprox. RAL 5012).